Illuminowana Wytprawa

CZAS ROZPOCZĄĆ PODRÓŻ… PO POLSKU!

Niestety, na razie rozdział pierwszy jest dostępny tylko w języku angielskim.

Polska wersja rozdziału drugiego jest teraz gotowa do czytania od strony 290.

Chapter 1 - Into the Wild
Chapter 2 - A Portal to the Spirit World

Ciąg dalszy w następny poniedziałek…

Recenzje

Booklips

Wzmianki

Czytaj
Na Plasterki

Wywiady

Lubimy Czytać